Dunántúli Református Kántorképző
Dicsérjétek az Urat!BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
2006-2007-2008-2009. Kántorképző képek
- 2009.07.02.

A 2006.-2007.-2008.-2009 év képei Veresné Petröcz Marika honlapján elérhető.Zsoltáros lélekkel.

Akinek szívügye az egyházi éneklés


Kántorképző tanfolyamok lelki - szellemi vezetője.

A Dunántúli Református Egyházkerület Kántorképző tanfolyamának rövid leírása.

Személyes visszaemlékezés.

Az 1990/91-ben újraindított Református Gimnázium adott otthont, kollégiumot és tantermeket az országos kántorképző tanfolyamok 3. helyszínén Pápán.

ORA ET LABORA volt olvasható Debrecenben, ahol sok szép emlékkel és zenei élménnyel tettünk kántorvizsgát az ősi falak között. Szeretném itt, most kifejezni, az ott engem tanítók felé szívből jövő köszönetemet és hálámat, mert amire tanítottak és elvezettek életreszóló elhívatás, szolgálat lett számomra, de írhatnók, sokak számára.

1991-ben Dr. Márkus Mihály püspök kérésére, megbízásával elindíthattam a pápai tanfolyamot. A tanfolyam indításának számos kérdésében sok-sok köszönet Máté János bácsinak. Minden fontos tanácsot, amit segítségképpen elmondhatott, nemcsak levélben, hanem személyes jelenlétével is alátámasztott. Órabeosztás, zenetörténet írott, felvett anyag, tanmenet harmóniumra ,orgonára, kórusművek, keze írásával és szíve szeretetével. Egyike a nála végzetteknek nem is tudok nyugtában is megfelelőképen hálás lenni azért amit értünk akkor még szinte gyerekekért tett....
SZABADON TENYÉSZIK - ISTENNEK, HAZÁNAK, TUDOMÁNYNAK

ez a pápai bíztatás az eperfás emblémával (az akkor 460 éves múlttal), ez a bíztatás ma is 15 év múltán. Mondhatnánk jubilálunk, de ez a folyamatos nyarakból 2 év hiánnyal bír ,szervezési és egyéb gondok miatt.

A tanfolyam jelentkezési listáját akkor még a zsinaton készítették elő - így az első létszám 22 fő - mint egy „kis család „ megkezdte munkáját az újraépítés, átalakítás számos tennivalóival terhelt intézményben.

Dr. Bujáky Miklós igazgató úr mindenben segítségünkre volt. Mivel családunk gyarapodott – két nagyobb gyermekünk biztos megőrzése csak mellettem a tanfolyam keretei között volt lehetséges elindult a próba előképző - utólag bátran mondhatjuk - hasonló apró méretűekkel Pápán működött a 3 hét. Mesével, sétával, egyéni gyakorlással, furulya-oktatással egybekötve. Mindenben amivel a nagyobb csoportbéliek terhelve voltak, Ők is részesedtek -nem osztályzat - hanem, megfelelt, résztvett módon. Az első években rendszeres esti program is belefért az időnkbe tornaterem/lefárasztás kicsiknek/ nagyoknak udvari pályán a foci. Hát kevesebb gond volt az esti lefekvéssel mint enélkül , annyi bizonyos. A gimnázium sokféle támogatásából a hangszerpark is megalapozódott, eleinte csak harmóniumokkal, egy-két manuális használatra alkalmas elektromos hangszerrel ezeket követte a gyülekezetek adománya / Balatonkenese/, illetve kölcsön hangszerek, majd jelentős gyakorló, elektronikus és mechanikus hangszerszállítmány 2oo2-ben. Ezt növelhetjük egy kedves holland kántor segítségével Sjaak van Leeuwen aki mind a teológiának mind a tanfolyamnak szerzett elektronikus orgonákat /2oo4 óta/. A gyülekezet templomi orgonáján kívül 2 hangszert a gimnáziumban egyet a teológián és napközben az evangélikus gyülekezet templomában is kaptunk mindezidáig gyakorlási lehetőséget. Pár éve még a római katholikus felekezet 2 hangszere is segítette munkánkat.

A vidék adta lehetőség sok szépet rejtegetett. Már az első évektől arra is törekedtünk- hogy a tanfolyamra érkezők ellátása ne redukálódjék a központi konyha ellátására, hanem saját beszerzéssel házi tej, … zsíros kenyér /értsd jól amit szerethet és megkívánhat egy munkára, gyakorlásra szorított deák…/ kiegészítse étrendjét, ha megéhezik necsak megkenje de egyben el is készítse szobánként beosztva akár a reggelit, vagy a vacsorát társainak s maga után rendet tegyen mosogatással és takarítással/ még a fiúk is és férfi tanárok is be voltak osztva!. Kamaszok, tinik, aprócskák - otthon is megéheznek - elvem az, hogy chips – cola helyett teát, tejet, jó ízt is kapjanak a rendszeres lelki táplálék mellé. A kalandok sora nemcsak a testi „javak”, de a testi erőpróbák ideje is volt, hiszen számos helyet meglátogattunk az elmúlt évek során, a környező gyülekezetek lelkészeinek meghívására kerékpárral, amelyet számos esetben a vidék egy-egy szép turisztikai helyszíne szalonnasütés, fürdőzés tett még szebbé, emlékezetesebbé a zenés istentiszteletek, szolgálatvégzések után.

Ezek a helyszínek: Tapolcafő, Diszel, Celldömölk, Kéttornyúlak, Adásztevel, Nagygyimót, Csögle, Nemesgörzsöny, Bakonyszentlászló, Réde, Nagyacsád, Mezőlak, vonattal Kisbér és Ászár, busszal Takácsi.

Bizony az idő is eljár felettünk és a gimnázium kerékpár parkja is amortizálódott maradt a tömegközlekedés. Pápán rendszeres a vasárnapi istentiszteleti résztvétel, zenés áhítat meghívott vendégművészekkel vagy kórusokkal.

Így amerikai baptista harangjáték-együttes, Amerikai Presbiteriánus egyház énekkara, Dr.Gárdonyi Zsolt orgona, Pálúr János énekes, improvizációs orgonaest, Kuzsner Péter – Darázs Renáta zongora-dalest, Nyírő Sebestyén - Veresné Petrőcz Mária zongora, dalest, Gárdonyi Zoltán ifjusági zenekar, Angers-i protestáns gyülekezet-ökumenikus énekkar.

Minden eddigi eredményért, szép élményért, értékes tudásért előmenetelért szóljon azon kedves segítőtársak felé a köszönet szava, a megbecsülés jele akik beálltak évről – évre ebbe a szerteágazó munkába, tanításba, nevelésbe emberformálásba. Köszönöm, hogy Velük – Általuk teljesedhetett ki a záró áhítatok zenei szépsége de ezért legyen Istennek Dicsőség, aki használt bennünket ily módon is.

Köszönet az Egyházkerület Püspökének az ügy rendszeres támogatásáért, a gyülekezetek anyagi és erkölcsi támogatásáért. Szorgos asszonykezek munkájáért, akik finom falatokkal vendégeltek meg bennünket kiszállásainkon.

Még sok mindenben van hiányunk, hiányosságunk, de ezt az előző évek tapasztalatai alapján igyekszünk pótolni, továbbfejleszteni.

A saját honlapom innen is elérhető szorosan (pl. képekkel, anyagokkal) kapcsolódik Kántorképzős HonlaphozPRTA - Pápai Református Teológia honlapjáról

Veressné Petrőcz Mária


1957. július 8-án születtem Kisbéren. Édesapám református lelkész, édesanyám általános-röntgen asszisztens, majd lelkészként nevelt ötünket.

Alsófokú általános és zeneiskolai tanulmányaimat Ászáron és Kisbéren kezdtem, majd 1969-től Veszprémben folytattam ének-zenei általánosban 197o-ben 2. helyezett lettem Székesfehérváron, népdalversenyen. Vers, prózamondó, Kazinczy szépkiejtési versenyeken vettem részt.

A Csermák Antal zeneiskolában zongorát, gordonkát, fuvolát 1973-tól magánéneket tanultam. Tanáraim B. Rohonyi Katalin, Pájer Sára, Szilvásy Lászlóné, Vojtkó Ida. 1971-75 Lovassy László Gimnáziumi tanulmányok, érettségi. Érettségi előtt a Komlói országos népdalversenyen nyertem első helyezést. Ez idő alatt énekeltem a Veszprémi Egyetemi Kórusban B. Rohonyi Katalinnal, a Gimnázium Vegyeskarában, majd Veszprém Város Vegyeskarában Zámbó István vezetése alatt. Számos nemzetközi versenyen vettem részt a kórussal /Gorízia, Helsinki, Dresden, Langollen/.

Egy évet képesítés nélküli óvónőként dolgoztam, felvételt nyertem a Debreceni Zeneművészeti Főiskola Ált. Isk.-Ének -Zeneiskolai-Szolfézs,-Karvezetés szakára /1976/. 1978-tól felvettek magánének szakra is. 1979, 1981 tettem le vizsgáimat, szereztem diplomát. Közben tanítottam a Debreceni Kodály Kórusnál hangképző tanárként, fél évet helyettesítettem Cseszka Editet a Radda Barnen Ének-zenei Általános Iskolában. A főiskola lánykarával énekeltem s nyertünk első díjat a Debreceni Nemzetközi Kórusversenyen. Énekeltem szólistaként a Református Kollégium Kórusával Berkesi Sándornál. Állandó hangképzője voltam a Zeneművészeti Szakközépiskola lánykarának Kövics Zoltán és a Műszaki Egyetem Vegyeskarának Vida Györgyinél. Karvezetés versenyt nyertem a főiskolán 1979-ben. Ezévben tettem le kántor-vizsgámat s kaptam Kántori Oklevelet. 198o-tól állandó tanára lettem a Református Egyház Országos Kántorképző nyári tanfolyamainak, majd 1992-tő vezetője a Pápán indított képzésnek.

Diploma után Miskolcon helyezkedtem el a Tiszáninneni Református Egyházkerület Énekügyi Előadójaként. Különböző kórusokat látogattam, kottával –szakmai tanáccsal láttam el, szerveztem Ifjúsági és egy 40 tagú Lelkészi Énekkart. Feladatom volt a hangszerjáték/orgona, harmónium/ és ennek oktatása, hangversenyek – kórustalálkozók szervezése, helyi kántorképzés. Énekeltem Reményi János karnagy úr kórusában és többször hívott szólistaként hangversenyeikre. 1983-ban házasságot kötöttem. Férjem Veres György okleveles gépészmérnök. 84-ben született első 2 gyermekünk.

1987-től férjem állást kapott a Miskolci Műszaki Egyetemi munka után Veszprémben az egyetem Géptan tanszékén oktatói munkakörben. 2 évet tanítottam a Simonyi Zsigmond, majd újabb 2 évet az Ének-Zenei általánosban óraadóként 1989-ben és 1990-ben született 3. 4. gyermekünk. 1990-től óraadó, majd véglegesített hangképző tanára lettem a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolának. 199o/91 és 1992/93-as tanévben tanítottam, kórust szerveztem az újraindított Pápai Református Kollégium Gimnáziumában, majd 1995-2ooo között a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán hangképzést és karvezetést tanítottam. 2ooo-től a Pápai Református Teológiai Akadémián tanítok óraadóként /gyülekezeti ének, szolfézs, beszédtechnika, énekkar/. A szakközépiskolai oktatás feltétele volt az egyetemi végzettség.

1996-ban felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem IÉTK szakára. Maklári Józsefnél és Jobbágy Valérnál tanultam karvezetést, 1999-ben diplomáztam a Veszprémi Egyetemen ujjászervezett Vegyeskarral. 1999-től Sepsiszentgyörgy Pro Musica, 2001-től a Darmstadti Egyetem Vegyeskarával, 2oo1-től Angersi Egyetem Vegyeskarával tartjuk a kapcsolatot. 2002-ben meghívással vettünk rész a IV: Universitas Cantaton Poznanban. 1999-től vettem át a zeneművészeti kórusát, ettől az évtől tanítok igény szerint hangképzést, magánéneket, karvezetést, szolfézst, népzenét, zenetörténetet. 2ooo-ben rádiófelvételünk készült, vegyeskarral nívódíjat nyertünk a Zeneművészeti Szakközépiskolák Veszprémben rendezett országos versenyén.

Cserekapcsolat jött létre Sepsiszentgyörgy Művészeti Líceumának Vegyeskarával 2002 áprilisától. Újabb rádiófelvételre kaptunk meghívást. A kórusok Országos Szakközépiskolai versenyén kamarakórussal és az iskola vegyeskarával is ezüst fokozatot nyertünk 2002 novemberében. 2003-ban fogadtuk a Sepsiszengyörgyi Líceum Vegyeskarát, Sípos Zoltán vezetésével.

A Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola Kamarakórusa és az Egyetem Vegyeskara közös szereplésre állt össze 2oo3 októberében rendezett VIII. Nemzetközi Romantikus Kórusfesztiválon Veszprémben. Önálló műsoraik után Kodály Zoltán: 114. Genfi Zsoltárát és Tillai Aurél: Dicsőült helyeken művét énekelték orgonakísérettel. Ezután meghívással részt vettünk az Eufónia Alapítvány Sepsiszentgyörgyön rendezett kórusfesztiválján. Mindhárom kórussal helyi rendezvényeken, ünnepeken, hangversenyeken veszünk részt, igyekszünk jótékony célú hangversenyeket is szervezni. Tanítványaimat tapasztalatcsere céljából viszem országos versenyekre.

Amikor lehetőséget kapok szólistaként, énekelek oratórikus művekben, önálló hangversenyen dalokkal, hangszerkíséretes áriákkal, népdalokkal.
Énekeltem Mozart: Requiem, Lauretáni- mise, J. S. Bach: János Passió, Bach-kantáták, Vivaldi: Glória, Pergolesi: Stabat Mater, Charpentier: Te Deum szoprán szólóit, Stuttgartban, Karlsruheban, Nürnbergben, Haarlemben, Amsterdamban, Magyarországon.

Munkahelyeim mellett részt vettem Svájcban, Zürichben ének- mesterkurzuson Ernst Haefligernél 1983-ban, 1993/94-ben Jeremiás Margit Akadémiai szemeszterein végeztem oratórikus éneklés, dal és kamaraének szakon Brüsszelben. Egy évet tanultam Adorján Ilona privát növendékeként. Városunk évenként rendezendő oratórikus hangversenyein az összkar állandó hangképzője vagyok, neves karmesterek mellett. Együtteseim éves programja változó, célként fesztiválokon hazai és külföldi turnékon, meghívásos hangversenyeken veszünk részt, testvérkapcsolatainkat szeretnénk továbbra is ápolni.Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Zsoltár 98,1

Honlapkészítés